Värdegrund

Förhållningssätt och förväntningar mellan personal, elever och föräldrar i Hjorthagens skola

Hjorthagens skolas personal har tagit fram detta dokument för att det skall bli tydligt vilka förväntningar elever, föräldrar och personal bör ha på varandra.

--------------------------------------------------------------------------------

DETTA KAN NI SOM ELEVER OCH VÅRDNASHAVARE FÖRVÄNTA ER AV SKOLANS PERSONAL:

  • Trygghet under skoldagen för eleverna genom att vi
  • bemöter alla elever med vänlighet, omtanke och hänsyn
  • uppmuntrar artighet, vänlighet och gott uppförande hos eleverna
  • bemöter flickor och pojkar lika samt aktivt arbetar för jämställdhet
  • hjälper eleverna att lösa konflikter
  • uppmärksammar situationer under raster, i matsalen, i idrottens omklädningsrum m.m
  • kontaktar vårdnadshavare om något särskilt hänt eller om eleven utan giltig anledning uteblivit från lektioner
  • samarbetar med fritidshem, mellanstadieverksamhet och förvaltningar, som har med barn och ungdom att göra
Dela:
Kategorier: