Elevråd

Antal: 1

  • Elevråd

    Elevrådet består av två elever från varje klass som tillsammans med Pedagogerna Ewa Bergius och Elin Lindroos Franzén möts en gång i månaden. Elevrådets primära uppgift är att föra elevernas talan och ta upp synpunkter, förslag och idéer till diskussion för att påverka och utveckla skolan.
    Innan varje månads elevråd har alla klasser haft ett klassråd där eleverna sammanför sina synpunkter, önskemål och idéer till elevrådsrepresentanterna.
     

    Kategorier: