Elevhälsa

Syftet med skolans Elevhälsa är att vara ett stöd för eleverna så att de når utbildningens mål och hjälpa dem att lära och utvecklas. Elevhälsan består av rektor, skolsköterska, specialpedagog, skolkurator, skolläkare och skolpsykolog.

Tillsammans med lärare och fritidspersonal arbetar Elevhälsan förebyggande för att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa.