Om skolan

Välkommen till Hjorthagens skola!

Som elev hos oss kan du förvänta dig:

 • att vi vuxna tror på dig
 • att vi vuxna bryr oss om och lyssnar på dig
 • att lärmiljön är inspirerande
 • att känna dig trygg
 • att du ständigt utvecklas och utmanas
 • att du möter en positiv och engagerad personal
 • att du känner dig delaktig och har möjlighet att påverka ditt lärande
 • att du får tydliga mål och förväntningar av pedagogerna
 • att vi tillsammans arbetar med värdegrundsarbete för att skapa en bra sammanhållning
 • att din/dina vårdnadshavare tar del av skolans information

Som vårdnadshavare hos oss kan du förvänta dig:

 • att möta engagerad, kreativ och intresserad personal
 • att personalen förmedlar goda värderingar
 • att skoldagen har en tydlig koppling till läroplanen
 • att vi har höga förväntningar på ert barn så att det når sin fulla potential
 • att vi förmedlar ett tydligt förhållningssätt
 • att vi har pedagogledda aktiviteter under hela skoldagen
 • att undervisningen är nivåanpassad
 • att verksamheten startar i tid
 • en kontinuerlig kommunikation kring vad som händer i verksamheten

 

Dela:
Kategorier: