Bobergsskolan - den nya skolan i Norra Djurgårdsstaden

Bor du i Norra Djurgårdsstaden ska du veta att en ny skola planeras i området, Bobergsskolan. Den startar hösten 2019.

Bobergsskolan kommer när den startar vara en del av Hjorthagens skola. Den nya skolan kommer vara i en egen byggnad på Bobergsgatan 15 i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden.

De barn som söker till och får en plats i förskoleklass på Hjorthagens skola hösten 2017 kommer, om man så önskar, kunna söka sig till Bobergsskolan när skolan är inflyttningsklar. Då både Hjorthagens skola och Bobergsskolan kommer ha samma rektor kan man söka en plats på Bobergsskolan internt inom den egna skolenheten.

Den nya skolenheten Hjorthagens skola/Bobergsskolan kommer på sikt att erbjuda plats för elever i förskoleklass upp till årskurs 9.

Har du frågor kontakta rektor via e-post:
cecilia.skarke@stockholm.se

Dela: