Viktig information om Skolvalsperioden

Nu startar Skolvalsperioden

Från och med skolvalsperioden 2015 utökas e-tjänsten i Skolval Stockholm till att omfatta val av skola för grundskolans samtliga årskurser. 
Den som ska ansöka till ny skola för kommande läsår 15/16 gör det via e-tjänst eller blankett. Den som ansöker via blankett skickar den direkt till utbildningsförvaltningen, alltså inte till den sökta skolan. Skolbyte innevarande termin görs däremot direkt till skolan.

Observera att vårdnadshavaren inte ska ansöka om skolplacering om eleven ska gå kvar i samma skola. Det är vårdnadshavare till elever som ska byta skola nästföljande läsår som ska ansöka via e-tjänsten.

Information till vårdnadshavare finns på http://www.stockholm.se/SokaSkola

Frågor kring skolvalet kan mailas till skolval@stockholm.se  (vårdnadshavare kontaktar Kontaktcenter på telefon 508 11 550)

För att rätt personer ute på skolorna ska kunna arbeta med skolvalet i skolvalstjänsten krävs rätt kontaktuppgifter och behörigheter, se http://www.stockholm.se/SokaSkola Kontakta snarast skolval@stockholm.se för uppdateringar.

Dela:
Kategorier: