Kontakt

Expeditionen:

Tel 08 - 508 326 00

Sms 076 - 123 26 00

E-post hjorthagensskola@stockholm.se

 

Skolsköterska:

Tel 076 - 123 26 07

 

Fritidshem

Smaragden: Tel 076 – 123 26 11

Kristallen: Tel 076 – 123 26 12

Rubinen:  Tel 076 – 123 26 10

Briljanten: Tel 076 – 123 26 13

 

Fritidsklubben Diamanten: Tel 076 - 123 26 14

 

Kategorier:

SL Reseplanerare

Till: SL ReseplanerareJägmästargatan 25