Fritidshem

På Hjorthagens skola samverkar fyra fritidsavdelningar. Kristallen, Rubinen och Smaragden är för eleverna i förskoleklassen samt årskurs ett till tre. Fritidsklubben Diamanten är för eleverna i årskurs fyra till sex.

Vi öppnar dörrarna klockan 7.00 med gemensamt morgonfritids på avdelningen Rubinen för alla morgonpigga. Här samlas även eleverna från alla avdelningar klockan 16.45 för gemensam avslutning på dagen innan fritids stänger klockan 17.30.
 

Förutom våra fritidshemslokaler har vi tillgång till en idrottssal samt en fantastisk skolgårdsmijö.
Läs mer om våra fritidshem under rubrikerna i högerspalten.

 

Fritids har öppet på loven mellan 7.00-17.30. Röda dagar är det stängt.

 

Fritids
Kristallen tel: 076 - 121 08 61
Rubinen tel: 076 - 124 42 57
Smaragden tel: 076 - 825 43 09

Fritidsklubben Diamanten
Tel: 076 - 121 08 62

Öppettider:

Mån-fre: 7.00-17.30
 

Dela: