Frånvaroanmälan

Du som vårdnadshavare ska anmäla ditt barn som giltigt frånvarande vid sjukdom, läkarbesök eller annat skäl. Frånvaroanmälan ska vara gjord senast 07.30 den dagen anmälan avser.
Ingen frånvaroanmälan görs längre till mentor.

Välj något av följande fyra sätt:

  1. Du anmäler själv frånvaron via Stockholms Skolplattform; e-legitimation krävs för inloggning.
  2. Du anmäler frånvaro på skolans mobiltelefon via sms: 076 - 123 26 00
  3. Du anmäler via en app – Anmäl frånvaro Stockholm.  För mer information se bifogad länk: App-frånvaro.
  4. Du anmäler frånvaron på skolans telefonsvarare för detta ändamål: 08 - 508 326 00 – ange för- och efternamn på ditt barn samt klass.

Om ditt barn blir frånvarande under dagen

I det fall ditt barn blir sjukt under skoldagen och måste gå hem måste du som vårdnadshavare anmäla detta så snart du fått kännedom om det.
Lättast gör du det genom att anmäla frånvaron på skolans telefonsvarare, vilken läses av flera gånger dagligen – se punkt 4.

I det fall ditt barn är ogiltigt frånvarande kommer automatiskt sms/e-post att skickas till dig som vårdnadshavare. Detta gäller såväl frånvaro från hel lektion samt sen ankomst.

Har du frågor kring anmälan av frånvaro kontaktar du skolans frånvaroadministratör.

Ansökan om ledighet för elev i grundskolan

Dela: