Bibliotek

Skolbiblioteket är tillgängligt för eleverna under hela skoldagen. Lärare, fritidspedagog eller bibliotekarie stödjer eleverna när de är i biblioteket.

 

Dela:
Kategorier: