Start

Vi hänvisar till Bobergsskolans webbplats

bobergsskolan.stockholm.se

Lokalerna används för närvarande av Hedvig Eleonora skola som evakueringslokaler. Frågor som rör Hjorthagens skolas lokaler hänvisar vi till hedvigeleonoraskola@edu.stockholm.se