Start

 

Riksdagen har beslutat att skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år. I och med det blir förskoleklassen obligatorisk från och med höstterminen 2018.

Läs mer om detta här där utbildningsförvaltningen beskriver vad som gäller för just Ditt barn.

 

Nyheter

Kalender

  • Heldag Elevens val för årskurs 1 – 3, heldagar
  • Heldag Skolavslutning

Dagens mat

I kalendern hittar du dagens mat.

Mamma håller om ett barn

Frånvaroanmälan

Du som vårdnadshavare ska anmäla ditt barn som giltigt frånvarande vid sjukdom, läkarbesök eller annat skäl. Frånvaroanmälan ska vara gjord senast 07.30 den dagen anmälan avser.

Aktuellt

Elevråd

Elevrådet består av två elever från varje klass som tillsammans med Pedagogerna Ewa Bergius och Elin Lindroos Franzén möts en gång i månaden. Elevrådets primära uppgift är att föra elevernas talan och ta upp synpunkter, förslag och idéer till diskussion för att påverka och utveckla skolan.
Innan varje månads elevråd har alla klasser haft ett klassråd där eleverna sammanför sina synpunkter, önskemål och idéer till elevrådsrepresentanterna.