Start

Söka skola

Klicka här eller på bilden för att komma till Stockholm stads sida om att söka skola.

Kalendarium VT 18

22 januari - Öppet hus och info inför skolvalet - Tid och plats hittar du här.

6 februari - Nationella prov i svenska för årskurs 6

8 februari - Nationella prov i svenska för årskurs 6

Bedömningsunderlag för Nationella prov hittar du här.

16 februari - Idrottsdag Skridskoåkning, hela skolan

26 feb. – 2 mars - Sportlov (vecka 9)

 

Nyheter

Dagens mat

  • Afrikansk köttgryta med bulgur
  • Afrikansk grönsaksgryta med bönor och bulgur
Mamma håller om ett barn

Frånvaroanmälan

Du som vårdnadshavare ska anmäla ditt barn som giltigt frånvarande vid sjukdom, läkarbesök eller annat skäl. Frånvaroanmälan ska vara gjord senast 07.30 den dagen anmälan avser.

Aktuellt

Elevråd

Elevrådet består av två elever från varje klass som tillsammans med Pedagogerna Ewa Bergius och Elin Lindroos Franzén möts en gång i månaden. Elevrådets primära uppgift är att föra elevernas talan och ta upp synpunkter, förslag och idéer till diskussion för att påverka och utveckla skolan.
Innan varje månads elevråd har alla klasser haft ett klassråd där eleverna sammanför sina synpunkter, önskemål och idéer till elevrådsrepresentanterna.
 

Söka skola