Fritidshem

På Hjorthagens skola samverkar tre fritidsavdelningar. Kristallen, Rubinen och Smaragden som är för eleverna i förskoleklassen samt årskurs ett och två och fritidsklubben som är för eleverna i årskurs tre till sex.

Vi öppnar dörrarna kl 7.15 med gemensamt morgonfritids för alla morgonpigga. Här samlas även eleverna från alla avdelningar kl 16.30 för gemensam avslutning på dagen innan fritids stänger kl 17.30.
 

Förutom våra fritidshemslokaler har vi tillgång till en idrottssal samt en fantastisk skolgårdsmijö.
Läs mer om våra fritidshem under rubrikerna i högerspalten.

 

Fritids
Tel: 08 508 10 862
Utflyktstelefon: 08 508 442 57

Fritidsklubben
Tel: 076 121 08 62
 

Dela: