Elev / vårdnadshavare

Hjorthagens skola är en F-5 skola där tre klasser, en förskoleklass och två fritidshemsavdelningar samverkar. Skolans profiler är läsande skola samt hälsa och rörelse. Vi arbetar ofta tematiskt tillsammans där vår styrka är att vi är en liten och familjär skola.

 

Dela:
Kategorier:

Elevråd

Elevrådet består av två elever från varje klass som tillsammans med Pedagogen Ewa Bergius möts en gång i månaden. Elevrådets primära uppgift är att föra elevernas talan och ta upp synpunkter, förslag och idéer till diskussion för att påverka och utveckla skolan.
Innan varje månads elevråd har alla klasser haft ett klassråd där eleverna sammanför sina synpunkter, önskemål och idéer till elevrådsrepresentanterna.
 

Mamma håller om ett barn

Frånvaroanmälan

Du som vårdnadshavare ska anmäla ditt barn som giltigt frånvarande vid sjukdom, läkarbesök eller annat skäl. Frånvaroanmälan ska vara gjord senast 07.30 den dagen anmälan avser.

Följ oss på andra webbplatser

  • Föräldraföreningen skolan

    Finns det något bättre än en engagerad Föräldraförening? Tillsammans skapar vi skolan.