Bibliotek

Skolbiblioteket är tillgängligt för eleverna under hela skoldagen. Lärare, fritidspedagog eller bibliotekarie stödjer eleverna när de är i biblioteket.

Här har ni möjlighet att nå bibliotekskatalogen hemifrån:

Winbib

 

Dela:
Kategorier: