Start

Som elev hos oss kan du förvänta dig..

 • att vi vuxna tror på dig
 • att vi vuxna bryr oss om och lyssnar på dig
 • att lärmiljön är inspirerande
 • att du känner dig trygg
 • att du ständigt utvecklas och utmanas
 • att du möter en positiv och engagerad personal
 • att du känner dig delaktig och har möjlighet att påverka ditt lärande
 • att du får tydliga mål och förväntningar av pedagogerna
 • att vi tillsammans arbetar med värdegrundsarbete för att skapa en bra sammanhållning
 • att din och dina vårdnadshavare tar del av skolans information

Som vårdnadshavare kan du förvänta dig..

 • att möta engagerad, kreativ och intresserad personal
 • att personalen förmedlar goda värderingar
 • att skoldagen har en tydlig koppling till läroplanen
 • att vi har höga förväntningar på ditt barn så att det når sin fulla potential
 • att vi förmedlar ett tydligt förhållningssätt
 • att vi har pedagogledda aktiviteter under hela skoldagen
 • att undervisningen är nivåanpassad
 • att verksamheten startar i tid
 • en kontinuerlig kommunikation kring vad som händer i verksamheten

Nyheter

Aktuellt

Huvudlöss

 Att spåra och behandla löss är ett föräldraansvar. Skolhälsovården bidrar med råd och stöd.
Löss är 2-3 mm långa och grågula. Äggen är ca 1 mm och sitter fastklistrade på hårstråna nära hårbotten.

Elevråd

Elevrådet består av två elever från varje klass som tillsammans med Pedagogerna Ewa Bergius och Elin Lindroos Franzén möts en gång i månaden. Elevrådets primära uppgift är att föra elevernas talan och ta upp synpunkter, förslag och idéer till diskussion för att påverka och utveckla skolan.
Innan varje månads elevråd har alla klasser haft ett klassråd där eleverna sammanför sina synpunkter, önskemål och idéer till elevrådsrepresentanterna.
 

Dagens mat

I kalendern hittar du dagens mat.

Mamma håller om ett barn

Frånvaroanmälan

Du som vårdnadshavare ska anmäla ditt barn som giltigt frånvarande vid sjukdom, läkarbesök eller annat skäl. Frånvaroanmälan ska vara gjord senast 07.30 den dagen anmälan avser.