Start

Som elev hos oss kan du förvänta dig:

att vi vuxna tror på dig
att vi vuxna bryr oss om och lyssnar på dig
att lärmiljön är inspirerande
att känna dig trygg
att du ständigt utvecklas och utmanas
att du möter en positiv och engagerad personal
att du känner dig delaktig och har möjlighet att påverka ditt lärande
att du får tydliga mål och förväntningar av pedagogerna
att vi tillsammans arbetar med värdegrundsarbete för att skapa en bra sammanhållning
att din/dina vårdnadshavare tar del av skolans information

Som vårdnadshavare hos oss kan du förvänta dig:

att möta engagerad, kreativ och intresserad personal
att personalen förmedlar goda värderingar
att skoldagen har en tydlig koppling till läroplanen
att vi har höga förväntningar på ert barn så att det når sin fulla potential
att vi förmedlar ett tydligt förhållningssätt
att vi har pedagogledda aktiviteter under hela skoldagen
att undervisningen är nivåanpassad
att verksamheten startar i tid
en kontinuerlig kommunikation kring vad som händer i verksamheten

 

Nyheter

Aktuellt

HUVUDLÖSS

Allmänt:

 Att spåra och behandla löss är ett föräldraansvar. Skolhälsovården bidrar med råd och stöd.

 Löss är 2-3 mm långa och grågula. Äggen är ca 1 mm och sitter fastklistrade på hårstråna nära hårbotten.

Elevråd

Elevrådet består av två elever från varje klass som tillsammans med Pedagogen Ewa Bergius möts en gång i månaden. Elevrådets primära uppgift är att föra elevernas talan och ta upp synpunkter, förslag och idéer till diskussion för att påverka och utveckla skolan.
Innan varje månads elevråd har alla klasser haft ett klassråd där eleverna sammanför sina synpunkter, önskemål och idéer till elevrådsrepresentanterna.
 

Dagens mat

  • Oxjärpar med gräddsås och lingon
  • Vegetariska järpar med gräddsås och lingon
Mamma håller om ett barn

Frånvaroanmälan

Du som vårdnadshavare ska anmäla ditt barn som giltigt frånvarande vid sjukdom, läkarbesök eller annat skäl. Frånvaroanmälan ska vara gjord senast 07.30 den dagen anmälan avser.